MŠ Přílepy
MŠ Přílepy "Cesta kolem světa s kocourem Matyáškem"
rozšířené vyhledávání

737 385 529-OMLOUVÁNÍ DĚTÍ (SMS)

pevná: 573 397 996

reditelna@msprilepy.cz

 

Režim dne v mateřské škole

Denní program je připravován se zřetelem na potřeby a přání dětí, je pružný, umožňuje reagovat na naplánované situace. Je přizpůsoben heterogenní skupině dětí. Děti mladší se od starších učí rychleji novým dovednostem, starší se učí ohleduplnosti k mladším. Ve smíšené skupině se velmi dobře rozvíjejí sociální vztahy, což patří k našim hlavním cílům. Denní program má vyvážený poměr řízených i spontánních činností, aktivity a odpočinku.

6:30 - 8:00 hod.

Při vstupu do MŠ se vzájemně přivítají uč. s rodiči a dítětem v šatně, anebo ve třídě. Děti si společně hrají, nebo si vyberou činnost, která je zajímá a uspokojuje. Probíhá individuální přístup pedagogů k dětem.

8:00 - 8:45 hod.

Komunikativní kruh, pohybová chvilka. Cílem komunikativního kruhu je vzájemné přivítání, pohlazení, vedení dětí k tomu, aby se při sdílení zážitků, pocitů a názorů naslouchaly, aby se seznámily s tématem dne, co budou dělat. Tvar kruhu chápeme jako symbol rovnosti mezi všemi. Vzájemné sdílení posiluje pocit sounáležitosti.
Cílem pohybové aktivity je zlepšovat tělesnou zdatnost, rozvíjet pohybové dovednosti, fyzické zdraví a psychické uvolnění. Při cvičení zařazujeme chůzi, běh, lezení, poskoky, zdravotní protahovací cviky zaměřené na jednotlivé části těla, cvičení s hudbou, s náčiním, na nářadí, pohybové hry.

8:45 - 9:00 hod.

Po hygieně se chystáme na svačinu. Děti se obsluhují samostatně, vybírají si množství jídla a množství nápojů dle vlastního uvážení.

9:15 - 9:45 hod.

Činnosti na dané téma. Děti pracují ve skupině nebo individuálně podle svých schopností. Učí se samostatnosti a potřebným návykům pro život v MŠ (přiměřenou dobu se soustředit, být aktivní, reagovat na pokyn, dokončit úkol, práci). Hodnotící kruh probíhá před pobytem venku na závěr.

9:45 - 11:30 hod.

Pobyt venku. Využíváme zahradu, vycházky do okolí, 1krát týdně pobyt v tělocvičně a bazénu. Vybavení zahrady slouží k tělovýchovným aktivitám, tvořivým a námětovým hrám. Vycházky do okolí bývají spojené s tématem dne.
 

11:30 - 12:00 hod.

Hygiena, oběd - oběd je nejen příležitostí k uspokojování biolog. potřeby, ale znamená také sociální a kulturní zkušenost. Děti jsou vedeny k samostatnosti s přihlédnutím k jejich individuálním možnostem. Každé dítě má možnost jíst svým tempem. Starší děti používají příbor.

12:00 - 14:00 hod.

Hygiena, čistění zubů, odpolední odpočinek. Děti, které tráví v MŠ celý den, potřebují čas na odpočinek, odreagování od denních činností. Ukládají se k odpočinku na svou postýlku, mohou mít u sebe svou oblíbenou plyšovou hračku, poslouchají pohádku, relaxační hudbu a pak usínají. Tolerujeme sníženou potřebu spánku. Těmto dětem jsou nabízeny klidné a tiché činnosti s dodržováním pravidla – hrajeme si tak, abychom nerušily spící kamarády.

14:00 - 16:30 hod.

Odpolední činnosti - děti si vybírají činnosti podle vlastní volby, při pěkném počasí na zahradě, jinak ve třídě a všichni se už těší na svoji mamku a taťku. Rozloučení s kamarády, učitely, úklid hrače nebo pomůcek pro pracovní činnost, odchod z MŠ.

Pro rodiče - Zápis do Mš

Datum a čas

Dnes je pátek, 14. 6. 2024, 23:14:38

Svátek

Dnes je 14.6.2024

Svátek má Roland

Státní svátky a významné dny na dnešek:

  • Světový den dárců krve

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhledávání

rozšířené vyhledávání

Motto:

"Vše, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole."

Robert Fulghum