Navigace

Výběr jazyka

 • Česky
 • English
 • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

P ř e d s t a v e n í   š k o l y

Jsme mateřská škola rodinného typu s klidným a podnětným prostředím zaměřeným na podporu zdraví dětí.


Naše škola se nachází v překrásném venkovském prostředí. Z jedné strany sousedí se starobylým zámečkem s nádhernou zahradou, z druhé je obklopena poli s výhledem do širokého okolí, ze třetí strany zástavbou rodinných domků a zbytek tvoří zalesněná krajina.


Mateřská škola využívá objekt, který je v majetku zřizovatele a škola ji má ve správě. Školní stravování je zajištěno školní jídelnou místní ZŠ. Interiér školy je vybaven novým i starším funkčním nábytkem. Třídy jsou vybaveny hracími centry, hračkami, učebními i didaktickými pomůckami a tělovýchovným nářadím. Škola má k dispozici rozsáhlou zahradu s členitým terénem pro pohybové aktivity dětí a je vybavena množstvím hracích prvků.

Zaměstnanci

Ředitelka školy:           Zdenka Chmelařová


Učitelky:                    Jolana Vydrová

                                        Bc. Andrea Tichá

                                        Mgr. Kateřina Navrátilová


Provoz. zaměstnanec:  Pavla Tomšíková
 

Kapacita:

28 dětí, rozdělených do dvou tříd:

I. třída - KOŤÁTKA - mladší děti

II. třída - SOVIČKY - starší děti 

 

Ředitelka školy na návrh zastupitelstva obce od rodičů školné nepožaduje.

Co nabízíme?


Program školy:

 • Zábavné aktivity k obohacování vzdělávacího programu.
 • Vzdělávací nabídka –Rok s kocourem Matyášem. Program je založen na motivaci dětí ve všech činnostech a to s kocourem Matyášem, který je malé kotě a s dětmi objevuje svět. Spolu s nimi roste, vyvíjí se, zažívá radosti až je z něj silný a rozumný kocour.
 • Podporujeme individuální rozvojové činnosti.
 • Veselé pískání – hra na zobcovou flétnu.
 • Otužování – první základy plavání.
 • Logopedická cvičení.
 • Pitný režim.
 • Upevňujeme správné zásady životosprávy
 • Respektujeme každodenní potřeby dětí
 • Pro rozvoj tělesného vývoje zabezpečujeme dostatečný pohyb a výlety do přírody.
 • Příprava dětí pro nenásilný vstup do ZŠ.
 • Adaptační program usnadňující dítěti bezproblémový nástup do MŠ.
 • Kulturní, zábavné a výchovné programy.
 • Hru s anglickými slovíčky.
 • Keramickou dílničku – tvoření.
 • Počítačové výchovné programy na PC.
 • V rámci dobré spolupráce s rodiči – společná setkání dle vzdělávací koncepce.

Preferujeme tyto činnosti:

spontánní aktivity, volnou hru, grafomotorická, psychomotorická cvičení, práce s encyklopediemi a přírodním materiálem.

Uplatňujeme tyto metody:

komunikativní kruh, tvořivou dramatiku, prožitkové učení, motivační individuální a skupinové činnosti.