Navigace

Výběr jazyka

  • Česky
  • English
  • Deutsch
Odeslat stránku e-mailem

Obsah

Provozní doba MŠ 6:00hod. do 15:45hod.

 

Děti se přijímají do MŠ v době od 6:00hod. do 8:00hod.

V případě potřeby, či návštěvy lékaře, lze přivádět děti později a to po domluvě s ředitelkou nebo učitelkou školy.

Rodiče nebo jejich zástupci předají dítě pedagogické pracovnici do třídy.

Dítě vyzvedávají rodiče, nebo jiné pověřené osoby. Písemné pověření je ve třídě, nebo u ředitelky školy. Bez tohoto pověření učitelka dítě pověřeným osobám nepředá.

 

Do MŠ patří dítě zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí.  

Rodiče jsou povinni oznámit včas v MŠ nepřítomnost dítěte (viz Školní řád).

Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni tuto skutečnost ihned nahlásit v MŠ.

Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech dítěte, změny telefonníchčísel, změnu zdravotní pojišťovny.

Strava dětí se musí předplatit na měsíc dopředu ve školní jídelně při ZŠ Přílepy. Odhlášené obědy budou odčítány až při dalším předplácení.

 

Pedagogická pracovnice odpovídá za dítě od doby převzetí od rodiče do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

Ostatní informace naleznete ve Školním řádu a na informační nástěnce pro rodiče.